Jak zazimovat AZS

Zazimování AZS

S klesající teplotou a blížící se zimou je nutné zazimovat Váš automatizovaný́ závlahový́ systém. Zazimování doporučujeme přenechat profesionálům, kteří již mají potřebné vybavení a dlouholetou zkušenost se zazimováním závlahových systémů.

Proč zazimovat AZS:

Životnost každého závlahového systému závisí vždy velkou měrou právě na jeho kvalitně provedeném zazimovaní. Výrazná většina všech profesionálních systémů, včetně systému HUNTER, se vyznačuje tím, že potrubní rozvody, postřikovače a další prvky rozvodů jsou v průběhu sezóny trvale zavodněny.

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Vypustit všechnu vodu ze systému pouze gravitačně je možné jen za předpokladu, že celý rozvod je dokonale vyspárován. V praxi to však není možné, protože hloubka uložení rozvodů kopíruje různé sklony terénu, což může mít za následek vznik tzv. „kapes“ (místa v potrubí, kde se závlahová voda koncentruje a není ji možno gravitačně vypustit). Tento způsob zazimovaní zároveň neumožnuje vypustit vodu z postřikovačů se zpětným ventilem a z elektromagnetických ventilů.

Jak zazimovat:

Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimovaní zahrad je profouknutí celého systému stlačeným vzduchem z malého kompresoru. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

Čím zazimovat:

Nejlevnější variantou bývají vzduchem chlazené kompresory. Jejich použití je však díky častému přehrávaní a následnému automatickému vypnutí vhodné pouze pro velmi malé závlahy zahrad či drobné závlahy menších výsadbových ploch. Nejběžněji používanými a doporučovanými jsou jednopístové nebo dvoupístové olejové kompresory. Díky jejich mnohem vyššímu výkonu (dvoupístové provedení, vetší vzdušník) není nutné uzavírat ventil a čekat na dotlakování kompresoru. Zazimování díky dostatečnému výkonu probíhá kontinuálně a stačí pouze střídat jednotlivé sekce.

Pro běžné zahrady rodinných domů stačí na zazimovaní kompresor s okamžitým výkonem objemu vzduchu 200 l/min až 650 l/min a maximálním pracovním tlakem do 6 - 10 barů. Avšak potřebná hodnota provozního tlaku pro profouknutí je nižší a to 2,5 – 3,5 baru. Typickým příkladem vhodných kompresorů pro běžné zahrady mohou být olejové kompresory značky AIRCRAFT.

Postup zazimovaní celých systémů:

ZAZIMOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZAHRAD RD:

 1. Zavřete hlavní manuální uzávěr závlahové vody. Zajistěte, aby se do systému v zimě nedostala voda (zaplombujte ventil nebo demontujte otočnou paku hlavního ventilu).
 2. Připojte kompresor k připravenému vypouštěcímu ventilu (obvykle běžný1/2“-3/4“ kulový ventil), který bývá součástí hlavní sestavy.
 3. Ovládací jednotkou spusťte závlahu na libovolné sekci a nechte poklesnout zbytkový tlak v systému až na nulu.
 4. Na regulátoru kompresoru nastavte výstupní tlak 2,5 – 3,5 Baru, poté zapněte kompresor. Neplatí, že rotační postřikovače je potřeba profukovat pod vyšším tlakem. Naopak nižší tlak eliminuje nebezpečí poškození převodového mechanizmu.
 5. Postupně otevírejte jednotlivé sekce (manuálně nebo ovládací jednotkou).
 6. Na příslušné sekci se vysunou postřikovače, ze kterých ještě chvíli bude vycházet voda, než ji nahradí vzduch.
 7. Jako první sekci doporučujeme profukovat vždy tu nejbližší, jako poslední nejvzdálenější.
 8. Postup opakujte do té doby, než z nejvzdálenějšího postřikovače od místa připojení kompresoru přestane vytékat voda.
 9. Tímto způsobem postupujte na všech sekcích a po skončení poslední sekce ho ještě minimálně 2x až 3x zopakujte. Při správném postupu bude z vysunutých postřikovačů vycházet pouze vzduch.
 10. Stejným způsobem zazimujte i tlakový́ rozvod s rychlospojnými ventily.
 11. Zazimujte i ostatní části systému.

 

ZAZIMOVÁNÍ VĚTŠÍCH SYSTÉMŮ (parky, sportovní plochy, ...):

 1. Nejdříve samostatně propláchněte a profoukněte hlavní rozvod přes vodovodní zásuvku, která je součástí hlavního řádu. Potrubí se tak pročistí a případné nečistoty se nedostanou dále do sekčních rozvodů a neucpou tak jednotlivé komponenty.
 2. Pro zvýšení kapacity vzduchu můžete natlakovat i hlavní rozvod. Dejte však pozor na způsob následného vyfukovaní vzduchu do sekcí, aby nevznikaly tlakové rázy.
 3. Hlavní rozvod natlakujte maximálně na hodnotu tlaku pro samotné profouknutí (3,0 – 3,5 Baru).
 4. Kompresor připojte nejlépe přes vodovodní zásuvku.

 

Postup zazimovaní jednotlivých častí systému:

ZAZIMOVÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILŮ:

 • Elektromagnetické ventily nepotřebují navíc žádné další zvláštní zazimovaní, postačí jejich profouknutí v rámci profukování potrubí.
 • V žádném případě je na zimu nerozebírejte, nepovolujte, nedemontujte a neotáčejte cívkami!

 

ZAZIMOVÁNÍ DEŠŤOVÉHO ČIIDLA:

 • Ze senzoru vyjměte snímač vlhkosti tvořený nasákavými kotoučky a uschovejte ho v suchu.
 • Senzor zakryjte (např. otočeným kelímkem) tak, aby v něm nezamrzla dešťová voda, nevkládejte jej do sáčků!

 

ZAZIMOVÁNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY Hunter:

 • Přepněte otočný přepínač do polohy „Off“.

 

Ovládací jednotky v interéru:

 • Vyjměte záložní 9V baterii – jednotky ELC, PRO-C, PRO-CC, PC+, PCC, ICC, I-CORE a ACC.
 • Záložní 3V lithiová baterie může zůstat v jednotce – jednotka X-CORE.
 • Odpojte jednotku od elektrické sítě, naprogramovaná data jsou uložena v neprchavé paměti – nedojde k jejich ztrátě.

 

Ovládací jednotky v exteriéru:

 • Vyjměte záložní 9V baterii – jednotky ELC, PRO-C, PRO-CC, PC+, PCC, ICC, I-CORE a ACC.
 • Záložní 3V lithiová baterie může zůstat v jednotce – jednotka X-CORE.
 • Ponechte jednotku připojenou k elektrické́ síti. Jednotka je po celou zimu vyhřívaná svými elektronickými obvody a nedochází ke kondenzaci vlhkosti na jejích elektronických částech.

 

Bateriové jednotky:

 • Stačí vyjmout 9V baterii.
 • Ovládací jednotku je možno na zimu demontovat, je však nutné vhodným způsobem zajistit ve ventilu otvor po cívce, tak aby se do něj nedostaly nečistoty (např. pomocí náhradní cívky).

 

ZAZIMOVÁNÍ ČERPACÍ STANICE:

 • Pokud se čerpací stanice nachází v místě, kde v zimě poklesne teplota pod bod mrazu, musí být všechny časti čerpací stanice (čerpadlo, tlaková nádoba, tlakový spínač a ostatní armatury) zazimovány pomocí vypouštěcího ventilu.
 • Ponorná čerpadla, která se nachází v dostatečné hloubce zaručující nepoklesnutí teploty pod bod mrazu, doporučujeme nechat ponořené. Pouze je potřeba ponorné čerpadlo v průběhu zimního období pravidelně protočit (spuštění čerpadla v řádu sekund), aby nedošlo k zatuhnutí motoru čerpadla způsobeno chemizmem vody (např. vodní kamen). Četnost protáčení závisí na typu čerpadla a chemizmu studniční vody (obecně stačí jednou za dva měsíce).
 • V případě protáčení čerpadla, je nutné zaručit nezavodnění systému, jinak je nutné provést zazimovaní celého systému znovu!

 

ZAZIMOVÁNÍ FILTRU:

 • Vložku filtru vyjměte a vyčistěte (zabráníte tím zaschnutí znečištění na vložce filtru a předejdete následnému problematickému čištění vložky filtru při jarním spouštěni).

 

Důležité nezapomeňte!

 • Vzduch (na rozdíl od vody) je stlačitelný a vytváří vetší namáhaní systému – vetší tlakové rázy.
 • Maximální tlak pro profouknutí systému by neměl přesáhnout 3,5 Baru (obecně postačuje méně).
 • Požadovaný tlak nastavte na regulátoru kompresoru (zkontrolujte správnou funkci regulátoru).
 • Vybírejte kompresory dle objemu vzduchu (200 - 650 l/min) při provozním tlaku (max. 3,5 Baru).
 • Na vystup z kompresoru osaďte zpětnou klapku, aby se nemohla voda dostat do stroje.
 • Systém neprofukujte přes filtr s vložkou. Vložku před profukováním vyjměte a vyčistěte.
 • Pokud dojde po profouknutí k nechtěnému zavodnění systému, musí být celý postup zazimovaní zopakován!
 • Pozor na zamrznutí vody v hlavním uzávěru!
 • Pokud zazimováváte domácí vodárnu, která zásobuje vodou RD, dejte pozor, aby nedošlo k nežádoucímu zavodnění AZS (např. demontujte páku na uzávěru vody do AZS).

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení