Obchodní podmínky

Dodací lhůta

 

Primární filosofií společnosti Zavlahy – Eshop (resp. Zahrady – Řiháček)), je celoročně mít se svými obchodními partnery nejširší sortiment komponentů trvale skladem. Vaše objednaná zásilka Vám bude v případě objednané přepravy doručena druhý pracovní den po fyzickém předání zásilky přepravci, pokud nenastane neočekávaná skutečnost. Při objednávce do hod bude zboží se skladovým statusem „skladem“ připraveno k odeslání nebo k vyzvednutí ještě tentýž den, s výjimkou sortimentu s označením „dodání do dvou dnů“ nebo dodání „na objednávku“. I přes maximální úsilí které pokaždé vyvíjíme pro doručení zásilky v souladu s přepravními podmínkami dopravce, není možné nést odpovědnost za případné škody, které Vám mohou následně vzniknout z důvodu případného nedodržení výše uvedené orientační dodací lhůty způsobené přepravcem.  

 

Způsob doručení

Objednané zásilky zboží jsou doručovány od 8:00 do 18:00, Po-Pá. V případě objednávky zboží se statusem skladem vytvořené do 12 hodin, jsou objednávky expedovány ještě tentýž den a zpravidla doručovány následující den, pokud nenastane neočekávaná situace u dopravce.

Doručení přepravní službou bez telefonické avizace – do 24 hodin Cena: 119,- Kč (bez DPH) při objednávce do 12 tis. Kč vč. DPH / pro objednávky nad 12 tis. Kč vč. DPH do 30 kg je doprava ZDARMA

Při zvolení dodací lhůty do 24 hod od objednání zboží jsou zásilky doručovány od 8:00 do 18:00, Po-Pá. 

Tato služba je určená pro doručení zásilky do hmotnosti 5kg a nepřesahující svými rozměry 1 x 0,5 x 0,5 m. V případě, že se jedná o zboží skladem, objednávka proběhla do 12 hodin, bude Vám doručeno hned následující den.

Zboží přesahující svými rozměry 1 x 0,5 x 0,5 m (jedná se především o potrubí, ventilové šachtice apod.) a přesahující hmotnost 5kg  je řešeno individuálně v závislosti na dopravních cenách dopravce. Po stanovení individuální výše dopraného, je vždy zákazník informován telefonicky i elektronicky pro odsouhlasení individuálních dopravních podmínek. 

Cena dopravy je ve všech případech závislá na charakteru zboží z hlediska jeho rozměrnosti a váhy, a dále pak cenu přepravy ovlivňuje zvolený přepravce. Protože si ve většině případů objednáváte více položek najednou, pro výpočet dopravy je rozhodující celková váha všech položek v objednávce a také skladba objednávky podle rozměrové a hmotnostní kategorie jednotlivých položek zboží.

a) U menších a lehčích zásilek se zbožím v přepravní kategorii S a XL

(zasílaných prostřednictvím společnosti PPL) pro jednoduchost nerozlišujeme dodací adresu a ceny pro doručení tak budou stejné pro doručení kamkoliv po celé ČR bez ohledu na PSČ.

 

Ceny přepravy prostřednictvím přepravce PPL po celé ČR jsou uvedeny v tabulkách/cenících:

 • č.1 (položky S) – do celkové váhy 500 kg
 • č.2 (Položky XL nebo mix položek S a XL) – do celkové váhy až 3000 kg (12 m3 max.)

 

Abychom Vám usnadnili práci a pomohli optimalizovat Vaše dopravní náklady, předpokládanou cenu dopravy se společností PPL Vám zobrazujeme automaticky ON-LINE již během tvorby Vaší objednávky v zavlahy-eshop, kde se cena dopravy automaticky aktualizuje podle parametrů Vaší objednávky. Do celkové váhy je započten součet netto váhy všech položek včetně obalů.

 

 

Tabulkové ceníky:

Ceník č.:1

Přeprava zboží kategorie S

Hmotnost Cena dopravy
Kč bez DPH
do 5 kg  119 Kč 
do 10 kg  155 Kč 
do 20 kg  195 Kč 
do 30 kg  220 Kč 
do 40 kg  265 Kč 
do 50 kg  325 Kč 
do 75 kg  515 Kč 
do 100 kg  645 Kč 
do 150 kg  850 Kč 
do 200 kg  1100 Kč 
do 300 kg  1180 Kč 
do 400 kg  1275 Kč 
do 500 kg  1450 Kč 
do 700 kg  1775 Kč 
do 1000 kg  1990 Kč 

Ceník č. 2
přeprava PPL zboží „XL“ nebo mix „S“ a „XL“
(rozměrné)

Hmotnost Cena dopravy
Kč bez DPH
do 30 kg  249 Kč 
do 50 kg  455 Kč 
do 75 kg  585 Kč 
do 100 kg  795 Kč 
do 150 kg  930 Kč 
do 200 kg  1165 Kč 
do 300 kg  1295 Kč 
do 400 kg  1475 Kč 
do 500 kg  1850 Kč 
do 700 kg  2190 Kč 
do 1000 kg  2590 Kč 
do 1500 kg  3250 Kč 
do 2000 kg  3990 Kč 
do 3000 kg  5500 Kč 

 

 

 

b) U rozměrných a nadrozměrných zásilek se zbožím v přepravní kategorii XL a XXL

(doručovaných obvykle prostřednictvím společnosti TOPTRANS) rozlišujeme dodací adresu, PSČ, váhu i objem zásilky.

 

Ceny dopravy prostřednictvím přepravní společnosti TOPTRANS jsou proto vždy předmětem cenové kalkulace, kterou Vám sdělíme ihned po obdržení Vaší objednávky nebo poptávky, vždy na vyžádání.

 

Přepravní společností TOPTRANS mohou být za žádost zákazníka doručovány i jakékoliv jiné menší zásilky, které by mohly být přepravovány i přepravcem PPL podle ceníku č.1 č.2.

Ceníky č.1 a č.2 se na přepravu TOPRANS nevztahují.

 

Před distribucí zvoleného zboží Vám zašleme na Váš e-mail kontaktní informace na dopravce a číslo zásilky, podle něhož lze na stránkách dané přepravní společnosti sledovat její pohyb (netýká se služby Kurýr).

Uvedené ceny jsou platné pouze pro doručování zboží po ČR. 

Pro distribuci zboží ve většině případů využíváme přepravní společnosti PPL a Toptrans. Stav doručování Vaší objednávky lze sledovat zde www.ppl.cz a www.toptrans.cz.

Další podrobné informace jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.

 

Záruční podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto záruční podmínky zpřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o. se sídlem Rebešovická 141/13, 643 00, Brno – Chrlice, IČ: 058 017 53, (dále jen „Prodávající”) a zákazníka – maloodběratele bez uzavřené rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS), nakupujícího osobně v provozovně partnera prodávajícího nebo prostřednictvím maloobchodního internetového obchodu (dále jen „Kupující”). Kupujícím může být v případě maloobchodního prodeje jak konečný spotřebitel, tak i fyzická osoba či firma s přiděleným IČ, bez uzavřené RKS s prodávajícím. Záruční podmínky ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o. jsou stanoveny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Záruční podmínky se vztahují na zboží, u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží v záruční době.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 4. Není-li zboží vybaveno záručním listem, pro řešení případné reklamace Kupujícím je prodávající povinen akceptovat místo záručního listu doklad o zakoupení zboží (fakturu či prodejku), obsahující identifikaci prodávajícího, a informace o zakoupeném zboží s uvedením objednávkového čísla, popisu a data prodeje.
 5. Záruční doba se ze zákona prodlužuje o dobu, po kterou zboží bylo v záruční opravě.

 

 DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

Všeobecná záruka 24 měsíců (2 roky):

 1. Není-li u prodávaného zboží zřetelně vyznačeno, že se jedná o zboží použité zboží dle bodu 4. čl. III, firma ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o. poskytuje na veškeré nové prodávané zboží v rámci maloobchodního prodeje záruční dobu v délce trvání 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, nebo návodu k ní přiloženém uvedena lhůta k použití věci, např. expirační doba u baterií, životnost halogenových žárovek apod., skončí záruční doba uplynutím této doby. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje (datum zdanitelného plnění, vyznačeno na prodejním dokladu- faktuře).
 2. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje (datum zdanitelného plnění, vyznačeno na prodejním dokladu).
 3. U nového nepoužitého zboží v doprodeji platí stejná záruční doba 24 měsíců, jako u nového zboží v běžném prodeji.

 

Prodloužená prodejní záruka - na světla

Prodloužená prodejní záruka ve výši 3 a 5 let se vztahuje na vybrané kategorie prvků nebo jednotlivé modely, u nichž je tato záruka uvedena v parametrech zboží. Prodloužená prodejní záruka plyne od dne prodeje a je nadstandardní zárukou, kterou poskytuje firma Zahrady - Rihacek. Pro uznání nároku na standardní i prodlouženou záruku není rozhodné datum výroby komponentu, ale datum prodeje. Tato prodloužená záruka se tedy může vztahovat i na starší, dříve vyrobené komponenty.

Zkrácená záruka 12 měsíců :

 1. U použitého zboží, které je při prodeji takto zřetelně označeno, může být doba záruky snížena až na 12 měsíců s tím, že tato skutečnost bude zřetelně uvedena a vyznačena u nabízeného zboží a bude vyznačena i v prodejním dokladu.
 2. PRÁVA KUPUJÍCÍHO ZE ZÁRUKY
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. (§ 616 OZ a § 2161 NOZ). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a která se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena.
 5. Odstranění závady provede prodávající formou opravy nebo výměny vadného zboží či jeho součásti buď ihned, jedná-li se o reklamaci, jejíž charakter to umožňuje, nebo v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání reklamace.
 6. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení.
 7. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má Kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů.
 8. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, má prodávající právo na výměnu vadného zařízení za zařízení stejného druhu. Rozhodnutí o výměně vadného zařízení za nové je ve výlučné kompetenci prodávajícího.
 9. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a Kupující nepožaduje výměnu produktu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Není-li prodávající schopen zajistit opravu či výměnu reklamovaného produktu za nový produkt v termínu do 30-ti dnů ode dne podání reklamace, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
 11. Při koupi zboží nebo při převzetí zboží od pracovníků prodávajícího z opravy nebo od pracovníků třetí strany (externí dopravce) je kupující vždy povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a zkontrolovat jeho funkčnost. Součástí takové kontroly je i kontrola kompletnosti výrobku. Reklamace fyzicky poškozeného zboží dodatečně nemusí být prodávajícím uznána!
 12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 13. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje zjevnou vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo prokazatelně doložitelným způsobem zakoupeno u Prodávajícího.
 14. Podmínkou všech záruk je, že instalace a použití zboží je v souladu s návodem dodaným k tomuto zboží.
 15. Podmínkou všech záruk u komponentů závlahových systémů je, že závlahový systém jako celek byl před zimou řádně a prokazatelně zazimován a odvodněn.
 16. Kupující je při uplatňování odpovědnosti za vady povinen doložit záruční list řádně vyplněný prodejcem či montážní firmou. V případě výrobku dodávaného bez záručního listu držitel předloží doklad o zakoupení s datem, razítkem a podpisem prodávajícího.
 17. Záruka se vztahuje pouze na skryté vady materiálu a na vady funkčnosti dodávaného zboží.
 18. Kupující je povinen reklamované zboží předložit k reklamaci kompletní včetně jeho součástí a příslušenství. Předložení originálních obalů není požadováno, reklamované zboží však musí být řádně zabaleno pro zamezení druhotného poškození např. při přepravě k reklamaci.
 19. Je-li při reklamačním řízení ověřena funkčnost reklamovaného zboží nebo je-li zjištěna závada, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem, výrobek byl zbaven výrobního čísla apod.) může prodávající požadovat po kupujícím uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s prověřováním nahlášené závady objednatelem v plné výši.
 20. Záruční lhůta se při oprávněné reklamaci prodlužuje o dobu, po kterou byl reklamovaný výrobek v záruční opravě. Na opravené, nebo vyměněné části se poskytuje plnohodnotná záruka.
 21. U čerpadel, která jsou trvale připojené k elektrické síti 230/400 V AC, je nutné při reklamaci předložit montážní list nebo řádně vyplněný záruční list s potvrzením, že instalaci čerpadla provedla odborná elektroinstalační firma, která k tomu má příslušné oprávnění (montáž čerpadla je oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá - § 6 vyhlášky 50/1978 Sb.) a instalace byla provedena v souladu s příslušnými ČSN a podmínkami instalace, které uvádí výrobce.
 22. Případné náklady na dopravu na adresu místa zakoupení či do autorizovaných servisních míst, nese vždy kupující bez ohledu na oprávněnost reklamace.
 23. Případný vzniklý nárok na reklamaci výrobku nemůže být považován za důvod k neplnění povinností a závazků obou smluvních stran, včetně povinnosti uhradit fakturovanou cenu za odebrané zboží.
 24. Řešení případné reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktur.
 25. Záruční lhůta 24 měsíců začíná plynout dnem prodeje výrobku.
 26. Podrobný postup reklamace je popsán v Reklamačním řádu, který je v příloze č.1 těchto záručních podmínek.
 27. NEUPLATNITELNOST ZÁRUKY
 28. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, neodbornou montáží nebo nevhodným umístěním výrobku v jiném prostředí či jiným způsobem instalace, než je předepsáno montážním návodem, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma, zásah bleskem) apod.
 29. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobené připojením výrobku na jiné než předepsané síťové napětí, nebo na škody vzniklé v důsledku nedostatečné síťové ochrany (chybějící jistič, chybějící přepěťová ochrana apod.).
 30. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku úprav nebo oprav neautorizovanými osobami.
 31. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží či porušení firemních nálepek či plomb.
 32. Záruka zaniká v případě reklamace komponentů, u kterých je nutné provádění pravidelného zazimování systému odvodněním, např. profouknutím stlačeným vzduchem a toto zazimování nebylo provedeno. Trvalé celoroční zavodnění zavlažovacího systému či jeho některých komponentů není vzhledem ke klimatickým podmínkám České republiky přípustné. Reklamace výrobku poškozeného v důsledku zmrznutí vody (např. v postřikovači) nemůže být akceptována.
 33. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, pokud toto opotřebení nebrání funkci a předpokládané použitelnosti zakoupeného produktu.
 34. Záruka se nevztahuje také na změnu barevných odstínů u produktů, které jsou instalovány v exteriérech a kde i v případě použití výrobních postupů a příměsí či aditiv, které omezují a potlačují vliv slunečního UV záření, zastínění, a rozdílných teplot či kontaktu s agresivními látkami nelze garantovat trvalou či dlouhodobou stálobarevnost (např. vodovodní sloupky, venkovní nádrže, zahradní lampy, zalištěné dekorace, ploty a exteriérové stínící sítě.
 35. Záruka nebude uznána v případě zjištěné nedovolené manipulace s daty na záručním listě či výrobku a při jakékoliv změně a zásahu do výrobku nepovolanými osobami.

 

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Reklamační řád

 

Reklamace a pozáruční servis

Reklamační řád upravuje a podrobně definuje reklamační podmínky a postup při uplatňování reklamace na výrobek či službu, objednanou a zakoupenou u firmy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o.. se sídlem Rebešovická 141/13, 643 00, Brno – Chrlice, IČ: 058 017  (dále jen „Prodávající”) zákazníkem, maloodběratelem, bez rozdílu (dále jen „Kupující”).

 

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE – ZAHÁJENÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci Kupující podává buď osobně dle bodu 5. v provozovně Prodávajícího na adrese ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o., Znojemská 794, 676 02, Moravské Budějovice, poštou písemně, nebo lze reklamaci provést prostřednictvím elektronického reklamačního on-line webového formuláře na internetové adrese zavlahy-eshop.cz, kde lze uvést veškeré nezbytné údaje k započetí reklamace a urychlit tak včasné vyřešení reklamace bez zbytečného prodlení. Reklamační formulář je všem zaregistrovaným uživatelům přístupný v sekci Můj účet – Moje reklamace. Po založení reklamace je zde možné i sledovat online postup řešení reklamace a Kupující bude průběžně informován i elektronicky e-maily.
 2. Pro reklamaci čerpadel je možné využít autorizovaných servisních míst, která jsou vždy uvedena v záručním listě čerpadla a obvykle také na internetových stránkách výrobce čerpadla příslušné značky. I v tomto případě je ale nezbytné informovat prodávajícího o tomto postupu, vyplnit reklamační protokol (osobně u Prodávajícího nebo elektronicky dle bodu 1.) a zahájit u Prodávajícího řádné reklamační řízení. V opačném případě zaniká právo kupujícího uplatňovat u firmy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o. jakékoliv záruky plynoucí z této opravy a záruky na provedenou záruční opravu v autorizovaném servisu přebírá tento servis..
 3. Provádí-li reklamaci konečný zákazník, který není přímým zákazníkem firmy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o., ale je pouze uživatelem, veškeré nároky na uplatnění záruky musí uplatňovat výhradně prostřednictvím instalační firmy, která mu provedla instalaci.
 4. Při uplatnění reklamace je nutno vždy spolu s kompletním zbožím předložit Prodávajícímu doklady o prodeji (resp. nákupu zboží zákazníkem), tj. obchodní fakturu či prodejku a současně podrobně uvést o jakou vadu jde a jak se závada projevuje.
 5. Reklamovaný výrobek je možné doručit na adresu prodávajícího osobně, nebo prostřednictvím přepravní služby či poštou.
 6. Je-li výrobek doručen k reklamaci osobně, obdrží kupující vždy kopii reklamačního protokolu, který je po přijetí reklamace řádně vyplněn reklamačním technikem Prodávajícího společně s Kupujícím. Bez vyplněného, nebo neúplného reklamačního protokolu a bez podrobného popisu reklamovaného zboží a znalosti závady, či možných souvisejících okolností jejího vzniku, nelze zahájit reklamační řízení.
 7. V případě doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího přepravní službou, musí být reklamované zboží důkladně zabezpečeno proti poškození při přepravě a řádně zabaleno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a kromě reklamovaného zboží včetně příslušenství musí obsahovat kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady (není-li reklamace kupujícím zaevidována v reklamačním on-line formuláři nebo v tiskopise reklamačního formuláře zde) a dále pak dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresu a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží a nelze reklamaci započít.
 8. Převzetím reklamovaného zboží Prodávajícím, nebo doručením úplné zásilky se všemi náležitostmi poštou či přepravní službou, vyplněním reklamačního listu reklamačním technikem a zaevidováním reklamace v evidenci Prodávajícího je započata reklamace a počíná běžet reklamační lhůta.
 9. Případné náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu místa zakoupení či do autorizovaných servisních míst, hradí vždy kupující bez ohledu na oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace kupující může tyto náklady požadovat po prodávajícím zpět k úhradě. Nastane-li tato situace, prodávající je oprávněn uhradit dopravní náklady pouze do nezbytné výše, za kterou je možné zboží doručit Prodávajícímu ekonomickým způsobem.

 

PRŮBĚH REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ KUPUJÍCÍHO

 1. Každý kupující (bez rozdílu), který podal reklamaci elektronicky dle bodu 1. a současně splnil veškeré nezbytné kroky dle výše uvedených bodů a odstavců a zahájil tak reklamační řízení, bude průběžně elektronicky informován o stavu a průběhu vyřizování této reklamace. K informování kupujícího ohledně průběhu reklamace budou kupujícímu průběžně zasílány informační e-maily na jím uvedenou kontaktní e-mailovou adresu, s informací o stavu a průběhu řešení reklamace.
 2. Pravidelní zákazníci, zaregistrovaní do maloobchodního internetového obchodu (MALOOBCHOD), mohou nalézt veškeré informace ohledně jimi podaných reklamací, případně i jiných dalších svých souběžně podaných či starších reklamacích, na webových stránkách zavlahy-eshop.cz v záložce „Můj účet “ v sekci „Moje reklamace“.
 3. V záložce „Můj účet“ nalezne každý zaregistrovaný Kupující průběžné aktuální informace o přijetí reklamace, o stavu probíhající reklamace a po dokončení reklamačního řízení o výsledku reklamačního řízení a možnostech převzetí výrobku. O všech změnách stavu reklamace bude Kupující navíc informován e-mailem elektronicky.
 4. Doba pro vyřízení reklamace Prodávajícím je nejvýše 30 dnů, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. V případě nedodržení této lhůty se postupuje podle Záručních podmínek firmy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o.

 

UZAVŘENÍ A UKONČENÍ REKLAMACE

 1. O termínu a způsobu ukončení reklamace bude Kupující zákazník informován elektronicky e-mailem nebo telefonicky.
 2. Povinností zákazníka je na výzvu o ukončení reklamace převzít ze záruční opravy zpět opravené nebo vyměněné zboží bez zbytečného prodlení. Není-li reklamované zboží vyzvednuto zákazníkem do 10 dnů po ukončení reklamačního řízení, bude toto zboží zákazníkovi zasláno zpět přepravní službou. Zákazníkovi budou v tomto případě účtovány veškeré s tím spojené náklady.
 3. V případě uznání oprávněnosti reklamace, bude-li zákazník požadovat odeslání reklamovaného výrobku po opravě či výměně zpět na jeho adresu, náklady na dopravu opraveného, nebo při reklamaci vyměněného výrobku zpět na adresu kupujícího, nese vždy prodávající, který je oprávněn zvolit ekonomickou formu dopravy dle svého uvážení.

 

POSOUZENÍ REKLAMACE U ZÁKAZNÍKA

 1. Prodávající je oprávněn v případě, že kupující vyžaduje prověření nároků na uplatnění reklamace výrobku přímo v místě jeho instalace, požadovat po kupujícím úhradu cestovních výdajů a nákladů na práci a výjezd technika s tím spojených, bez ohledu na oprávněnost či neoprávněnost této reklamace. Jedná se o nadstandardní službu a ceny těchto vícenákladů se řídí ceníkem dozorových a technických prací, vč. nákladů na dopravu, který je součástí aktuálně platného ceníku prací firmy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o..
 2. Při dalším posuzování reklamace se dále postupuje podle ostatních zde specifikovaných podmínek reklamačního řádu.

 

ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

 1. V případě neuznání oprávněnosti reklamace z důvodu uplynutí záruční doby, porušení podmínek záruky nebo výrobek vykazuje závadu či poškození, na které se nevztahuje záruka (viz. Záruční podmínky firmy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o.) bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován. Firma ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o.. má v tomto případě právo naúčtovat zákazníkovi náklady spojené s diagnostikou závady neoprávněně reklamovaného výrobku.
 2. U výrobku, na který se již nevztahuje záruka, nebo nebyla z výše uvedených důvodů uznána reklamace, může zákazník využít možnosti mimozáruční či pozáruční opravy. Podmínky jsou v tomto případě shodné s běžným placeným servisem.
 3. V případě přijetí výrobku do mimozáruční opravy bude nejprve provedena diagnostika závady výrobku. Na základě toho bude zákazník informován o předpokládané ceně opravy. Teprve po jejím odsouhlasení bude výrobek opraven. V případě časově náročné diagnostiky závady výrobku má firma ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o.. právo vyúčtovat zákazníkovi náklady s tímto spojené a to i v případě, že zákazník se rozhodne výrobek neopravovat.

 

 Jak nakupovat

Nákup v e-shopu zavlahy-eshop.cz je možný jednak jednorázově bez registrace nebo po jednoduché registraci, kdy máte následně přehled o Vašich předchozích objednávkách.

Registrace

Registraci je možné provést kliknutím na odkaz „Nová registrace“, který se nachází v pravé horní části stránky. Při registraci do internetového obchodu si nejprve zvolte své uživatelské jméno, pod kterým se budete nadále přihlašovat. Následně vyplňte registrační údaje a registraci odešlete.

Přihlašovací heslo Vám bude přiděleno automaticky a obratem zasláno na Vámi uvedenou  e-mailovou adresu po dokončení registrace.

Výběr zboží Zboží, o které máte zájem, můžete vybírat několika způsoby. Výběrem dle jednotlivých kategorií zboží, zobrazených v levé části maloobchodního e-shopu, nebo výběrem pomocí hledání požadovaného produktu. Zadávat do hledání je možné názvy i objednací čísla Vámi požadovaných produktů.

Při procházení katalogu e-shopu se můžete setkat s kartami produktů, které jsou oproti jiným vybaveny roletkou obsahující určitý „parametr“ (rozměr, výšku výsuvníku, připojovací závity, dimenzi a podobně). U takovýchto produktů je ještě před samotným přidáním do košíku nutné výběrem v roletce zvolit správný, Vámi požadovaný typ této položky.

Vložení zboží do košíku Máte-li vybrané zboží, které chcete nakoupit, zvolte požadované množství a potvrďte přidání do košíku kliknutím na symbol košíku.

Tím bylo Vámi vybrané zboží v požadovaném množství vloženo do košíku a můžete pokračovat v dalším nákupu. U některých položek se můžete setkat s požadavkem na dodržení minimálního balení. Jedná se o produkty typu potrubí, kabely atd. Toto zboží je možné objednat pouze v množství, které odpovídá u zboží uvedenému balení anebo jeho násobkům.

Tlačítko „Zadat poptávku“

V našem maloobchodním e-shopu se můžete setkat se situací, kdy je u zboží místo ceny zobrazeno tlačítko „Zadat poptávku“. Týká se to zboží, které nenabízíme maloobchodním prodejem.. Pokud máte o toto zboží zájem, sdělte nám tímto způsobem vaši poptávku a my vám zašleme obchodní podmínky a ceny týkající se daného zboží.

Nákupní košík

Kliknutím na ikonu „Nákupní košík“ v pravém horním rohu stránky se následně zobrazí celkový soupis Vámi vybraných položek včetně zadaného množství a celkové ceny bez a včetně DPH. Položky v nákupním košíku je možné ještě před odesláním objednávky editovat a měnit jejich množství. Změnu množství provedete přepsáním původní hodnoty mj. v příslušné kolonce a kliknutím na symbol šipek, čímž dojde k přepočítání celkové ceny. Pokud chcete zboží z košíku odstranit, klikněte na symbol křížku vpravo. Chcete-li celý košík vyprázdnit, klikněte na tlačítko „Vyprázdnit košík“ ve spodní části obrazovky. Pro odeslání objednávky pokračujte kliknutím na tlačítko dokončit objednávku.Objednání zboží z košíku Fakturační a dodací údaje prosím zadávejte správné a před odesláním objednávky je řádně překontrolujte. Pro dokončení Vaší objednávky je nutný souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. V dalším kroku zvolte Vámi požadovaný způsob platby a dopravy. Více zde

Rekapitulace a odeslání objednávky Při kontrole objednávky důkladně překontrolujte objednávané zboží, jeho množství a hlavně si zkontrolujte fakturační a případnou dodací adresu. Nesouhlasí-li některé údaje, můžete se vrátit zpět kliknutím na požadovanou kartu a provést příslušnou opravu dat.

Souhlasí-li objednané zboží, jeho množství a vyplněné údaje, odešlete objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme potvrzující e-mail s informacemi o provedené objednávce. O průběhu vyřizování Vaší objednávky Vás dále budeme informovat na e-mail uvedený ve Vaší registraci.

 Nákupní ceny

Základní plné maloobchodní ceny nabízeného zboží jsou stanoveny včetně DPH a rozumějí se „sklad prodávajícího partnera“, Praha 9, Rožmberská 1272. Cena za přepravu zboží je fakturována dle platných dodacích podmínek.

Základní maloobchodní ceny jsou platné v případě nákupu zboží objednávaného telefonicky, e-mailem nebo osobně na adrese provozovny prodávajícího.

Pro objednávky zaslané prostřednictvím internetového maloobchodního e-shopu firmy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o. je zboží fakturováno za zvýhodněné MO internetové ceny, které jsou u nabízených produktů zobrazeny včetně i bez DPH. Vybrané produkty je možné objednat za ceny akční nebo doprodejové. Výše zmíněné zvýhodněné internetové ceny není možné aplikovat na objednávky zadané jiným způsobem než prostřednictvím internetového obchodu zavlahy-eshop.cz

V uvedených cenách jsou zahrnuté veškeré poplatky (např. recyklační poplatek) a spotřební daně, jedná-li se o zboží či služby, jejichž prodej vyžaduje účtování těchto poplatků zákony ČR.

Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v nabídce internetového obchodu prodávajícího, a jsou platné v době odeslání objednávky prodávajícímu.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi prodávajícím, kterým je společnost ZAHRADY  ŘIHÁČEK s.r.o., Rebešovická 141/13, 643 00, Brno – Chrlice, IČ: 058 017 53 , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně v oddílu C, vložka 56560 (dále jen „Prodávající”) a zákazníkem – maloodběratelem bez uzavřené Rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS), nakupujícím osobně v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím maloobchodního internetového obchodu (dále jen „Kupující”).

Kupujícím může být v případě maloobchodního prodeje jak konečný Spotřebitel, tak i fyzická osoba či firma s přiděleným IČ - Podnikatel, bez uzavřené RKS s prodávajícím.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o.. nebo s ní jinak jedná. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webových stránkách zavlahy-eshop.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ZAHRADY  ŘIHÁČEK s.r.o.. jsou stanoveny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

OBCHODNÍ MÍSTO

Místem pro uskutečnění obchodu je adresa prodejny prodávajícího, kde se realizuje zpracování objednávek od kupujícího, výdej zboží a úhrada kupní ceny při osobním odběru zboží. U zboží dodávaného zákazníkům na jejich adresu je místem uskutečnění obchodu adresa kupujícího, uvedená v objednávkách kupujícím jako dodací adresa.

Provozovna prodávajícího:

ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o. Znojemská 794 676 02, Moravské Budějovice

Otevírací doba prodejny: Po – Pá 8.00 – 16:30 hod.

Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 15:00 hodin

tel.:+ 420 721 468 297

e-mail: zavlahy@zahrady-rihacek.cz

Internetový obchod prodávajícího: www.zavlahy-eshop.cz

PŘEDMĚT KOUPĚ

 1. Předmětem koupě mohou být produkty (zboží) i poskytovaný zprostředkovaný nebo vlastní servis (služby), které jsou prodávajícím veřejně nabízeny ke koupi. Ve všech případech se za předmět koupě považuje obchodní zboží, výrobek či nabízená služba, která je výslovně uvedená v objednávce a následně pak na prodejním dokladu, vystaveném kupujícímu.
 2. Seznam zboží na webových stránkách prodávajícího www.zavlahy-eshop.czje maloobchodním katalogem běžně dodávaného zboží.
 3. U každé položky je vždy vyznačena její dostupnost, cena (viz dále), popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr produktu kupujícím.
 4. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v objednávce výslovně uvedeny jako závazné a pokud nebyly v prodejním dokladu či přiloženém návodu na použití či předávacím protokolu výslovně specifikovány.
 5. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených v elektronickém katalogu.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce fy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. fy ZAHRADY ŘIHÁČEK s.r.o. nebo smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 7. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 8. KUPNÍ CENA
 9.  Maloobchodní ceny MC nabízeného zboží, jsou stanoveny včetně DPH.

 

Ceny zboží e-shop:

Pro objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou při fakturaci používány internetové maloobchodní ceny vč. DPH nebo ceny akční či doprodejové, které jsou obvykle oproti cenám v kamenné prodejně prodávajícího sníženy u zboží o uvedenou slevu. Tuto slevu NENÍ možné aplikovat na objednávky zaslané jiným způsobem než prostřednictvím maloobchodního e-shopu.

 Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v nabídce internetového obchodu prodávajícího a jsou platné v době odeslání objednávky prodávajícímu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Kupní cenu za objednané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • předem převodem na účet prodávajícího. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 3 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno nebo připraveno k osobnímu odběru. Zboží bude rezervováno po dobu deseti (10) dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění. 

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby předem převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.      , vedený u společnosti       (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému      ;

 bezhotovostně platební kartou;

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1.  Kupující má možnost objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.zavlahy-eshop.cz
 1.  Výše zmíněná forma objednávky je považována za platnou a je závazná. Kupující je povinen vždy poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).
 2. Převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění platném v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 4. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být před přijetím objednávky prodávajícím požadována úhrada zálohy.
 5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 9. .Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ – přepravní službou
 2. V případě požadavku na dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího, je zboží prodávajícím dodáno obvykle do druhého dne po celé ČR (při objednávce do 12 hod dne předešlého). Prodávající vynaloží přiměřené úsilí, aby zásilka byla doručena v souladu s předchozí větou. Prodávající však neodpovídá za škody, které následně vzniknou kupujícímu z důvodu nedodržení výše uvedené orientační lhůty.
 3. Pro doručení zboží na požadovanou adresu, má kupující možnost využít některou z prodávajícím nabízených variant dopravy zboží po ČR (ceny viz Dodací podmínky - MALOOBCHOD):

o    přepravní službou po ČR bez telefonické avizace – dodání zboží do 24 hod. Přepravce zboží určuje vždy prodávající. V případě, že je přepravce zboží smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady vyplývající ze zvoleného druhu přepravní služby.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Pokud je zásilka poškozena, je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a elektronickou poštou na e-mailovou adresu zavlahy@zahrady-rihacek.cz či poštou prodávajícímu na adresu sídla společnosti, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe doplněnou o fotografie poškozené zásilky.

Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Na pozdější reklamace mechanického poškození výrobku nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží jakožto i ceny přepravy zboží upravují Dodací podmínky - MALOOBCHOD prodávajícího umístěné na www.zavlahy-eshop.cz

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

BALENÍ ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Prodávající bude dodávat zboží zabalené v papírových kartonech (především v případě zasílání kusových zásilek na adresu kupujícího) nebo zabalené do fólie (s výjimkou PE-potrubí, ventilových šachtic a dalšího rozměrného zboží, které je obvykle dodáváno volně). Podrobnější podmínky o balení zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

Prodávající, ve smyslu zákona č.62/2014 Sb. O obalech a zákona č 184/2014 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je po předběžné dohodě s kupujícím připraven odebrat použité obaly od jím dodaných výrobků a elektroodpady z jím dodaných spotřebičů a zajistí jejich ekologickou likvidaci. Prodávající je zařazen do programu ekologické likvidace REMA a EKO-KOM a poplatky vyplývající z ekologické likvidace jsou zahrnuty do ceny zboží, na něž se vztahují.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží, uvedeném na záručním listu či prodejním dokladu.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu v elektronickém katalogu prodávajícího. Standardně je stanovena na 24 měsíců bez ohledu na to, zda kupující nakupuje „na IČO“ nebo jako konečný spotřebitel.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu předložil doklady (prodejní doklad nebo záruční list) k dodanému zboží a dostatečně popsal reklamovanou závadu.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona O ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. třicetidenní (30).

Přesné postupy a podmínky reklamace udává Reklamační řád a Záruční podmínky - MALOOBCHOD umístěné na www.zavlahy-eshop.cz.

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu, včetně souvisejících poplatků mezi stranami sjednaných či vyplývajících z právních předpisů, následně vlastnické právo přechází na kupujícího.
 2. Odpovědnost za případné způsobené škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou na sjednaném místě. Při osobním odběru se tím rozumí sklad prodávajícího, při doručení přepravní službou místo, uvedené v objednávce jako dodací adresa.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – zboží zakoupené prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (E-shop)

 1. Kupující má nárok, v případě objednávky zboží zaslané prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, na vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu a to za níže uvedených podmínek.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
 3. Nejedná-li se o případ zboží upraveného podle přání kupujícího či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (zavlahy@zahrady-rihacek.cz) ve formátu:

 

"Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:......... /." Datum a podpis kupujícího.

Formulář ke stažení zde:

 1.  V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to na náklady kupujícího.
 2.  Zboží odeslané prodávajícímu zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato.
 3.  Ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 4.  V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) kalendářních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

9. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VŠEOBECNĚ (PLATÍ PRO ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ  POMOCÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU)

 1. Zboží, u něhož zákazník požaduje vrácení plné kupní ceny, snížené pouze o administrativní poplatek, musí být prodávajícímu vráceno s kopií prodejního dokladu, musí být zcela čisté, nepoškozené, nepoužité, zabalené nejlépe v nepoškozeném původním obalu a zcela kompletní.
 2. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. V případě nesouhlasu zákazníka s navrženou výkupní cenou za opotřebené zboží si prodávající vyhrazuje právo odmítnout vystavení opravného daňového dokladu (dobropisu) a nepřijmout vracené zboží zpět.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Opravný daňový doklad (dobropis) je možné vystavit pouze za předpokladu předložení originálu nebo kopie původní faktury, prokazující nákup tohoto zboží.
 6. Doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení, zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem a kopií původní faktury a uvedením zda má být zaslána dobropisovaná částka na bankovní účet nebo, zdali částka bude vyplacena v hotovosti.

 

 UŽIVATELSKÝ ÚČET E-SHOP

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající shromažďuje, zpracovává a uchovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.
 2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů - jméno, adresu, telefon, e-mailové spojení a další údaje sloužící především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 3. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 4. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává třetí straně.
 5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na zavlahy@zahrady-rihacek.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
 6. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do zákaznické sekce "Můj účet“ v položce "Změna osobních údajů“.
 7. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 0004463

 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Všeobecných obchodních podmínek - MALOOBCHOD).
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupních smluv. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu zavlahy-eshop.cz

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

V Moravských Budějovicích 13. 3. 2018

 

         

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.